Panimulang puhunan sa T-shirt Printing business, inutang lang | Laban Lang

Panimulang puhunan sa T-shirt Printing business, inutang lang | Laban Lang

Marami nang negosyo ang pinasok ng 44-anyos na kababayan natin sa Cavite ngunit kalauna’y hindi rin kumita.

Kaya’t sinubukan na niyang pasukin ang talagang gusto niyang negosyo kahit nangutang lamang siya para sa kanyang panimulang puhunan.

Panoorin ang kanyang istorya na sa kabila ng pagsubok na naranasan ay patuloy lang siyang lumaban.

Subscribe to our legit YouTube channel, i

Be the first to know regarding the most modern updates on COVID-19 pandemic, lockdowns, community quarantine, recent long-established, and Serbisyong Bayanihan.

We Reduction the Folks. We Give Glory To God!
#UNTV #NewsandRescue #SerbisyongBayanihan

For updates, search the advice of with: /

Take a look at out our legit social media accounts:
e
e
e
Instagram list – @untvnewsrescue

No doubt like to share but end no longer re-add.

You May Also Like

About the Author: SchellcoUSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *